Temel Sondaj Çalışmaları

Sondaj çalışmalarının amacı; araziyi meydana getiren formasyonlar ve sondaj süresinde rastlanacak değişik tabakaların cins, nitelik, kalınlık ve sıkışıklık derecesi, taşıma gücü saptanması ve boşluk suyu basıncı, zeminin fiziksel özellikleri, zeminin elastik modülü, içsel sürtünme açısı, zeminin kohezyonu ve kompresibilitesi vb. gibi projeye temel olacak değerlerin saptanma veya saptanmasına yönelik verilerin elde edilmesidir. Bu amaçla yapılacak sondajların, her türlü zemin için yeterli ve doğru bilgiler elde edecek şekilde dikkatli yapılması, tüm laboratuvar deneyleri için uygun numuneler alınması ve yeraltı suyu seviyelerinin saptanması gerekmektedir.

Temel Sondaj Çalışmalar, su sondajı, maden sondajı gibi hizmetler için iletişime geçiniz