Su Kontrolü

Sondaj çalışmasına başlamadan önce arazide su olup olmadığı sismik ve rezistivite yöntemleriyle kontrol edilir.

Arama İzni

Su olduğu anlaşıldıktan sonra arama izni çıkartılır ve sondaj işlemine başlanır.

Delgi İşlemi

Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary sistem veya havalı sistemle, yine jeolojik yapıya uygun tabanca kullanılarak yapılır.

Yıkama İşlemi

Kuyunun özgül verimini arttırmak, Pompaya ince kum gelmesini önlemek, Kuyunun ekonomik ömrünü uzatmak, Çakıl ve akifer içindeki tanelerin granülometrik (tane boyuna göre derecelenme ) olarak dizilimini sağlamak, Sondaj işlemi sırasında kuyu içine düşen malzemeden kuyunun arınmasını sağlamak, Amacıyla yıkama işlemi yapılır. Havalı rotary yöntemiyle açılan kuyularda yıkama işlemine gerek duyulmamaktadır. Kuyu açımı sırasında basınçlı hava kuyu civarını temizlemektedir. Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam eder.

Geliştirme

Yıkama işlemini takiben basınçlı kompresörle hava darbesi verilmek suretiyle kuyu geliştirmeye tabi tutulur. Ayrıca, Aşırı pompaj Geri yıkama Çalkalama Pistonu
Asitle, Kireçtaşı gibi eriyebilme özelliğine sahip kayaçlarda Dinamik ve patlayıcılarla da kuyu geliştirme işlemi yapılabilir.

Kuyu Verim Deneyi

Basınçlı hava ile yapılan geliştirme işlemi sırasında kuyu verim deneyi yapılır. Verim deneyi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kuyuya uygun pompa tipi tespit edilir.

Borulama ve Filtreleme

Sondaj işlemi sırasında alınan kırıntılı numuneler değerlendirilir ve kuyunun hidrojeolojik özellikleri tespit edilerek bu özelliklere uygun bir şekilde kuyunun techiz projelendirilmesi yapılır.
Su alınacak metrajlar filtreli olmak kaydıyla kuyu boru ile donatılacaktır.
Formasyon değişimine göre kullanılacak boruların çapı ve özellikleri değişebilir.

Çakıllama

Kuyu cidarı ile boru arasında tremi yöntemi uygulanarak özel Çakılla çakıllama işlemi yapılır. Bu sayede ;Filtrelerin ince malzeme ile tıkanmasını önler.İnce malzeme akiferde tutularak kuyu içine dolması engellenir. Böylece su kalitesi korunmuş olur.Pompa ve boruların aşınması engellenir. Kuyunun yıkılması ve göçmesi önlenir.Ortamın geçirgenliği dolayısıyla kuyunun efektif çapı artırılmış olur.

Muhafaza Borusu

Kuyunun rastladıyı konselide olmamış tabakanın etkisini (yıkılması ) önlemek, su sirkülasyonunu sağlamak için kullanılan ( kuyu içine indirilen ) borulardır. Muhafaza boruları hususi çelikten imal edilmiş ve iki tarafı dişli borulardır. Bu dişler ince ve diş yeri yapısı silindiriktir. Muhafaza Boruları şahmerdan darbesine gelmezler. Muhafaza Boruları genel olarak alüvyonda, kilde, şistte, konglomerada kullanılır

Su sondajı işlemi için uzman ekipman ve deneyimli kadro ile hizmetinizdeyiz.