Kuyu Ruhsatı

Kuyu Ruhsatı nedir, neden gereklidir?

Sondaj projelerinde arazinizde gerekli çalışmayı yapabilmek, açılan kuyu üzerinde hak sahibi olabilmek ve kuyuyu ihtiyaçlarınız doğrultusunda işletebilmek için Devlet Su İşleri tarafından onaylanmış, belirli bir formatta hazırlanan belgelere kuyu ruhsatı adı verilir.

Arama ve kullanma ruhsatı adı altında düzenlenen bu ruhsatlar kuyunuzun açılması ve tamamlanması işlemlerinin sorumlu bir mühendis kontrolünde yapıldığının göstergesidir. Yine kuyu ruhsatları, açılan kuyunun uygun proje koşullarında optimum verim dikkate alınarak gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Ruhsat alınmadan da sondaj kuyusu açılabilir mi?

Derinliği ve çapı her ne kadar olursa olsun, ruhsat alınmadan kuyu açmak yasaktır. Derinliği 10 MT.’den küçük kuyular, sığ ya da keson kuyu olarak adlandırıldığından bu kuyuları açmak ve işletmek için de artık keson kuyu ruhsatı alınmaktadır. Derinliği 10 MT.’den fazla olan kuyular için ruhsat alınmadan yapılan çalışmalar kaçak kuyu statüsüne girdiğinden, bu kuyular görevliler tarafından veya herhangi bir ihbar sonucunda tespit edilip para cezası ve (kuyu sondaja kapalı saha sınırları içerisinde ise) kuyunun kapatılması işlemlerine tabi tutulmaktadır.

Sondaj ve artezyen kuyusu Yeraltısuyu Arama Belgesinin süresi ne kadardır ?

Sondaj veya Artezyen Kuyusunun açılması işlemi arama belgesi alındıktan sonra başlanır. Bu belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre içinde kuyuların açılması gerekir. Şayet 1 yıl içinde açılamadı ise, bağlı oldugu DSİ bölge müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurup, bu sürenin 1 yıl daha uzatılmasını talep edebilirsiniz. Uzatılan bu sürenin sonunda da kuyu açılamadı ise, alınan arama belgesi iptal edilir.

Örnek Kuyu Kütüğü

kuyu-kutugu

Kuyu Ruhsatı sahibi uzman ekibimizin sondaj projelerini inceleyin.